Betongarbeten

05 december, 2016

Nyvest får beställning att gjuta nytt mellanbjälklag för ny maskin inom SSABs fabriksområde i Oxelösund. Projektet är en totalentreprenad, med konstruktion, form och gjutning av mellanbjälklag för ny kompressor.

Projektledare är Fredrik Lindell
Beställare är AGA AB

Nyvest stängt

Vi håller stängt klämdagen den 26 maj och 5 juni. 

Nyköpings ledande byggfirma

Från bostadsrätter och villor, till kommuner, landsting och tunga industrier. Vi brukar säga att vi bygger allt för alla. Så bred är vår kompetens och erfarenhet. Renoveringar, nybyggnationer och fleråriga serviceavtal. Oavsett vad du behöver är du välkommen till oss.


De flesta uppdrag får vi genom rekommendationer. Det säger mycket om hur vi arbetar och vad vi bryr oss om. För när du anlitar oss får du mer än ett byggföretag. Vi ger dig nyckeln till din framtid.


Välkommen till Nyvest Bygg du också!

Nyvest bygger Nyköpings nya gymnasium

Nyvest Bygg har tillsammans med Byggmästarna fått uppdraget av Nyköpings Kommun att utföra nybyggnad, renovering och ombyggnation vid Nyköpings Gymnasium, Gripenskolan. Entreprenaden är indelad i tre huvuddelar.

Nyvest Bygg ansvarar för ombyggnation av den befintliga aulabyggnaden - hus A, ca 6475 m2 . Byggmästarna river samtidigt en del av den gamla teknikbyggnaden - hus B och bygger ett nytt hus X, ca 5665 m2. Efter att det nya huset X är färdigställt genomför Nyvest Bygg en ombyggnation av expeditionsbyggnaden - hus C. 

Hus A
Nyvest

påbörjas den 30 juni och skall vara färdigställd den 31 maj 2017. 

Hus X
Byggmästarna

påbörjas den 30 juni och skall vara färdigställd den 30 nov 2017.

Hus C
Nyvest

påbörjas den 30 nov 2017 och vara färdigställd den 31 maj 2018.

Läs mer om projektet här