• Kontorshotell

  23 mars, 2018

  Nyvest har fått i uppdrag att iordningställa 800 m2 kontor i fastigheten Klädeshandlaren 15 i Nyköping. Uppdraget startar omgående och ska vara färdigställt under november 2018.

  Projektledare: Stefan Feltenmark
  Beställare: Klövern Nyckeln AB

 • Stambyte Runebergsgatan

  23 mars, 2018

  Arbetet omfattar 90 lägenheter på Runebergsgatan 24-38 i Nyköping. Åtgärder som utförs är stambyte med helrenovering av badrum, nya kök, fönsterbyte, byte av tamburdörrar samt målning av trapphus m.m. Arbetet startar under våren 2018 och ska vara färdigställt till hösten 2019.

  Projektledare: Fredrik Lindell
  Platschef :Per Kierulf
  Beställare: Urbano • Avloppsreningsverk

  17 september, 2017

  Nyvest har fått två uppdrag på totalentreprenad renovera och miljöanpassa Stavsjös avloppsreningsverk. Verket ska efter ombyggnaden svara mot dagens gällande krav avseende renhet av spillvattnet efter rening. Delprojekt 1 startar i oktober 2017, delprojekt 2 startar i februari 2017. Anläggningen i sin helhet skall vara klar i maj 2018.

  Projektledare: Magnus Larsson
  Platschef: Rickard Pettersson
  Beställare: Nyköpings kommun, VA