• Nybyggnad för kemikaliehantering vid Högåsens vattenreningsverk

  22 april, 2014

  Nybyggnad av kemikaliehanteringsbyggnad vid Högåsens vattenreningsverk. Beställare är Nyköping Oxelösund vattenverksförbund NOVF.

  Arbetet beräknas starta under maj månad och skall vara klart i november 2014. Projektledare är Magnus Karlsson.

 • Nyvest totalrenoverar

  19 december, 2013
  Nyvest har fått beställning på renovering kontor inom Studsviksområdet.
  Arbetet beräknas starta februari 2014.
  Beställare är AB SVAFO.
 • Etapp 2 på Nils Oscar Bryggeri

  18 december, 2013
  Nyvest har fått beställning på ytterligare en hallbyggnad åt Nils Oscars Bryggeri i Nyköping.
  Arbetet skall påbörjas omgående.
  Nyvest projektledare är Fredrik Lindell.
  Beställare Nils Oscar Company AB.