• Ombyggnad av VC Åsidan

  21 augusti, 2017

  Nyvest bygger om vårdcentralen Åsidan åt Landstinget Sörmland. Projektet omfattar totalrenovering och viss omdisponering av lokalerna. Projektet startar i oktober 2017 och färdigställandet är beräknat till december 2018.

  Projektledare är Fredrik Lindell
  Beställare är Landstinget Sörmland

 • Psykiatriska kliniken

  03 augusti, 2017

  Nyvest bygger om Hus N16 åt Landstinget Sörmland. Ombyggnaden avser psykiatriska kliniken och omfattar 600 m2 totalrenovering och viss omdisponering av lokalerna. Projektet startar i augusti 2017 och färdigställandet är beräknat till februari 2018.

  Projektledare är Fredrik Lindell
  Beställare är Landstinget Sörmland

 • Ombyggnad av hus N30-N32 vid Nyköpings Lasarett

  24 april, 2014

  Vi bygger om hus N30-N32 vid Nyköpings Lasarett. Om- och tillbyggnaden berör godsmottagning, D-data med mera. Utvändigt sker anpassningar för angöring av större godtransportbilar med omfattande sprängningsarbeten m.m

  Entreprenaden är på ca 50 miljoner kronor. Arbetena beräknas påbörjas under maj månad och skall vara färdigställda vid årsskiftet 2014. Projektledare är Fredrik Lindell.