• Ombyggnad av hus N30-N32 vid Nyköpings Lasarett

  24 april, 2014

  Vi bygger om hus N30-N32 vid Nyköpings Lasarett. Om- och tillbyggnaden berör godsmottagning, D-data med mera. Utvändigt sker anpassningar för angöring av större godtransportbilar med omfattande sprängningsarbeten m.m

  Entreprenaden är på ca 50 miljoner kronor. Arbetena beräknas påbörjas under maj månad och skall vara färdigställda vid årsskiftet 2014. Projektledare är Fredrik Lindell.


 • Vi renoverar mera...

  03 februari, 2014
  Nyvest har fått beställning på renovering av plan 3 -byggnad N9 på Nyköpings lasarett.
  Arbetet påbörjades i januari och beräknas vara klart i maj 2014.
  Beställare är Landstinget Sörmland.
   
 • Landstinget Sörmland väljer Nyvest

  14 mars, 2013
  Nyvest har fått i uppdrag att lokalanpassa ögonkliniken vid Nyköpings Lasarett.
  Projektet är en samordnad generalentreprenad och kommer att köras i etapper.
  Etapp 1 startar under början av april och etapp 2 startar efter semestern.

  Nyvests projektledare är Fredrik Lindell.