Nytt lokalanpassningsprojekt åt Klövern

02 december, 2014
Nyvest har fått fortsatt förtroende att anpassa lokaler för Klöverns räkning inom Spelhagsområdet- Nyköpings strand. Arbetet avser anpassning för kontor, butik och bilvårdslokal.
Projektledare är Magnus Karlsson - Nyvest.