Återställning efter radhusbrand på Arnö

24 februari, 2015
Nyvest får uppdraget av Länsförsäkringsbolaget i Sörmland att återställa 6 st  brandskadade lägenheter.
Projektledare är Klas Eriksson.