Nävekvarns camping

06 december, 2016

Nyvest har fått i uppdrag att uppföra nytt servicehus med duschar, lobby, tvättstuga och reception vid Nävekvarns havscamping. En ytterligare byggnad för latrintömning och sopsortering kommer också att byggas. 

Projektet startar under december och skall vara färdigställt under april 2017.

Projektledare är Magnus Larsson
Platschef Per Kierulf
Beställare är Nyköpings Kommun