Ombyggnad av VC Åsidan

21 augusti, 2017

Nyvest bygger om vårdcentralen Åsidan åt Landstinget Sörmland. Projektet omfattar totalrenovering och viss omdisponering av lokalerna. Projektet startar i oktober 2017 och färdigställandet är beräknat till december 2018.

Projektledare är Fredrik Lindell
Beställare är Landstinget Sörmland