Avloppsreningsverk

17 september, 2017

Nyvest har fått två uppdrag på totalentreprenad renovera och miljöanpassa Stavsjös avloppsreningsverk. Verket ska efter ombyggnaden svara mot dagens gällande krav avseende renhet av spillvattnet efter rening. Delprojekt 1 startar i oktober 2017, delprojekt 2 startar i februari 2017. Anläggningen i sin helhet skall vara klar i maj 2018.

Projektledare: Magnus Larsson
Platschef: Rickard Pettersson
Beställare: Nyköpings kommun, VA