Familjecentral

01 december, 2019
Nyvest har fått i uppdrag av Kungshem att iordningställa en familjecentral för region Sörmland på Södra Malmgatan Oxelösund. Uppdraget starta december 2019 och skall färdigställas våren 2020.

Projektledare: Fredrik Lindell
Beställare: Kungshem Fastigheter AB, Mats Andersson