• Ombyggnad av hus N30-N32 vid Nyköpings Lasarett

  24 april, 2014

  Vi bygger om hus N30-N32 vid Nyköpings Lasarett. Om- och tillbyggnaden berör godsmottagning, D-data med mera. Utvändigt sker anpassningar för angöring av större godtransportbilar med omfattande sprängningsarbeten m.m

  Entreprenaden är på ca 50 miljoner kronor. Arbetena beräknas påbörjas under maj månad och skall vara färdigställda vid årsskiftet 2014. Projektledare är Fredrik Lindell.


 • Nybyggnad för kemikaliehantering vid Högåsens vattenreningsverk

  22 april, 2014

  Nybyggnad av kemikaliehanteringsbyggnad vid Högåsens vattenreningsverk. Beställare är Nyköping Oxelösund vattenverksförbund NOVF.

  Arbetet beräknas starta under maj månad och skall vara klart i november 2014. Projektledare är Magnus Karlsson.

 • Nyvest Bygg får intern företagsapp

  14 april, 2014

  Projektet med Nyvest Bygg går nu in i ett nytt skede. I fredags hade Office IT-Partner en workshop med vinnarföretaget för att spika kravspecifikationen samt tilltänkt projektplan – som till slut kommer att innebära att Nyvest Bygg tar steget in i Office 365 och får en egen intern företagsapp.  Nu har man alltså tagit ett gemensamt beslut om vad projektet för It i världsklass i Nyköping kommer att mynna ut i. Efter att den Strategiska genomlysningen presenterade Office IT-Partner i Nyköping en lösning för Nyvest Bygg som innebär att företaget kliver in i molnet och Office 365. Dessutom visade genomlysningen att företaget är i behov av ett system för tidsregistrering samt eliminera en del manuella processer och moment som idag utförs med ”papper och penna”. Därmed kommer en företagsintern app att byggas.

  För Nyvest Bygg innebär appen bland annat bättre kontroll och rapportering på pågående byggprojekt, snabbare fakturering och registrering av frånvaro och tid direkt in i mobilen.
  Till exempel ska användarna kunna uppdatera projekt med dokument och bilder och registrera avvikelser och tilläggsarbeten direkt i plattan/mobilen. En annan stor del är att det manuella arbetet med papperslappar för tidsredovisning försvinner för ekonomiavdelningen.

  I fredags diskuterade Urban Lind, Office IT-Partner, och Magnus Larsson och Fredrik Lindell, ägare till Nyvest Bygg, detaljer kring appens uppbyggnad, vilka funktioner som ska finnas samt interna systemkopplingar och gränsdragningar. Det innebär att det finns konkreta mål i projektplanen som nu ska färdigställas och godkännas.

  - Vi som IT-Partner ser fram emot att, för ett företag i byggbranschen, kunna förenkla och tidsbespara arbetet med en webapp som används ute på fältet, säger Urban Lind, projektledare.

  - Det känns bra att vi är på gång och vi hoppas att initierade åtgärder kommer att förenkla vår vardag. Därför är det också viktigt att vi inte krånglar till slutprodukten, självklarhet skall genomsyra den, säger Magnus Larsson, vd Nyvest Bygg.

  - Det känns också skönt att initiativet kommer från produktionsledet och borde därför vara lättare att implementera och få accept på, fortsätter han.