• Avloppsreningsverk

  17 september, 2017

  Nyvest har fått två uppdrag på totalentreprenad renovera och miljöanpassa Stavsjös avloppsreningsverk. Verket ska efter ombyggnaden svara mot dagens gällande krav avseende renhet av spillvattnet efter rening. Delprojekt 1 startar i oktober 2017, delprojekt 2 startar i februari 2017. Anläggningen i sin helhet skall vara klar i maj 2018.

  Projektledare: Magnus Larsson
  Platschef: Rickard Pettersson
  Beställare: Nyköpings kommun, VA

 • Ramdalens kök och matsal

  29 augusti, 2017

  Nyvest har fått i uppdrag att på totalentreprenad renovera Ramdalens kök och matsal. Byggnaden renoveras in till stommen med ny rumsdisposition av tillagningskök, ny ventilation, nytt lastintag med miljöstation och ett helt nytt uppstolpat sadeltak som ersätter dagens platta tak. Projektstart är planerad till andra kvartalet 2018 med ett färdigställande till årskiftet 2018/19.

  Projektledare är Stefan Feltenmark
  Platschef är Rickard Pettersson
  Beställare är Kustbostäder

 • Ombyggnad av VC Åsidan

  21 augusti, 2017

  Nyvest bygger om vårdcentralen Åsidan åt Landstinget Sörmland. Projektet omfattar totalrenovering och viss omdisponering av lokalerna. Projektet startar i oktober 2017 och färdigställandet är beräknat till december 2018.

  Projektledare är Fredrik Lindell
  Beställare är Landstinget Sörmland