• Ramdalens kök och matsal

  29 augusti, 2017

  Nyvest har fått i uppdrag att på totalentreprenad renovera Ramdalens kök och matsal. Byggnaden renoveras in till stommen med ny rumsdisposition av tillagningskök, ny ventilation, nytt lastintag med miljöstation och ett helt nytt uppstolpat sadeltak som ersätter dagens platta tak. Projektstart är planerad till andra kvartalet 2018 med ett färdigställande till årskiftet 2018/19.

  Projektledare är Stefan Feltenmark
  Platschef är Rickard Pettersson
  Beställare är Kustbostäder

 • Ombyggnad av VC Åsidan

  21 augusti, 2017

  Nyvest bygger om vårdcentralen Åsidan åt Landstinget Sörmland. Projektet omfattar totalrenovering och viss omdisponering av lokalerna. Projektet startar i oktober 2017 och färdigställandet är beräknat till december 2018.

  Projektledare är Fredrik Lindell
  Beställare är Landstinget Sörmland

 • Psykiatriska kliniken

  03 augusti, 2017

  Nyvest bygger om Hus N16 åt Landstinget Sörmland. Ombyggnaden avser psykiatriska kliniken och omfattar 600 m2 totalrenovering och viss omdisponering av lokalerna. Projektet startar i augusti 2017 och färdigställandet är beräknat till februari 2018.

  Projektledare är Fredrik Lindell
  Beställare är Landstinget Sörmland