• Nävekvarns camping

  06 december, 2016

  Nyvest har fått i uppdrag att uppföra nytt servicehus med duschar, lobby, tvättstuga och reception vid Nävekvarns havscamping. En ytterligare byggnad för latrintömning och sopsortering kommer också att byggas. 

  Projektet startar under december och skall vara färdigställt under april 2017.

  Projektledare är Magnus Larsson
  Platschef Per Kierulf
  Beställare är Nyköpings Kommun

 • Betongarbeten

  05 december, 2016

  Nyvest får beställning att gjuta nytt mellanbjälklag för ny maskin inom SSABs fabriksområde i Oxelösund. Projektet är en totalentreprenad, med konstruktion, form och gjutning av mellanbjälklag för ny kompressor.

  Projektledare är Fredrik Lindell
  Beställare är AGA AB

 • Ny etapp på Campus

  05 december, 2016

  Nyvest fortsätter lokalanpassningarna på Campus Nyköping. Nu rumsanpassas ytterligare 300 m2 med ny rumsdisposition och nya ytskikt.

  Projektledare är Magnus Karlsson
  Arbetsledare Klas Eriksson
  Beställare är Hemsö