• Betongarbeten

  05 december, 2016

  Nyvest får beställning att gjuta nytt mellanbjälklag för ny maskin inom SSABs fabriksområde i Oxelösund. Projektet är en totalentreprenad, med konstruktion, form och gjutning av mellanbjälklag för ny kompressor.

  Projektledare är Fredrik Lindell
  Beställare är AGA AB

 • Ny etapp på Campus

  05 december, 2016

  Nyvest fortsätter lokalanpassningarna på Campus Nyköping. Nu rumsanpassas ytterligare 300 m2 med ny rumsdisposition och nya ytskikt.

  Projektledare är Magnus Karlsson
  Arbetsledare Klas Eriksson
  Beställare är Hemsö

 • Kv. Verkstaden

  05 december, 2016

  Nyvest har fått i uppdrag av Nyköpings kommun att utföra anpassning för Kulturhuset Slottsvaktens nya lokaler i f.d.Källanders lokaler. Byggtiden är 6 månader.

  Projektledare är Magnus Karlsson
  Beställare är Nyköpings Kommun