• Lokalanpassning för Klöverns hyresgäst

  07 juni, 2016

  Nyvest anpassar 800m2 lokalyta åt Hjäpmedelscentralen som den 1 oktober flyttar in på Spelhagsvägen 13.
  Platschef: Ricard Pettersson.
  Projektledare: Magnus Karlsson.
  Beställare: Klövern.

 • Byggserviceavtal klart med Nyköpings kommun

  03 juni, 2016

  Nyvest Bygg har tagit hem Nyköpings kommuns upphandling av bygghantverkare för serviceåtgärder på kommunens fastigheter. Avtalsområdena gäller byggnadsarbeten och tak- och beläggningsarbeten. Avtalet gäller fr.o.m den 1 juli 2016.

 • Ny entré till MatXtra

  30 november, 2015

  Vi har fått i uppdrag att bygga en ny entré och förbutik för MatXtra och ett nytt apotek inom den befintliga fastigheten på Arnöleden 1. Upphandling och projektering startar under december. Byggstart under januari. Beställare är NAS Fastighetsförvaltning.