• Vi byter stammar i Isaksdal

  07 juni, 2016

  Nyvest har fått förtroendet att byta stammar i 12 lägenheter i Isaksdal. Beställare är IHF Bostad. Arbetet startar i augusti 2016 och färdigställs i november. Efter utvärdering av den inledande etappen kan det bli fråga om stambyte i ytterligare 200 lägenheter.

 • Lokalanpassning för Klöverns hyresgäst

  07 juni, 2016

  Nyvest anpassar 800m2 lokalyta åt Hjäpmedelscentralen som den 1 oktober flyttar in på Spelhagsvägen 13.
  Platschef: Ricard Pettersson.
  Projektledare: Magnus Karlsson.
  Beställare: Klövern.

 • Byggserviceavtal klart med Nyköpings kommun

  03 juni, 2016

  Nyvest Bygg har tagit hem Nyköpings kommuns upphandling av bygghantverkare för serviceåtgärder på kommunens fastigheter. Avtalsområdena gäller byggnadsarbeten och tak- och beläggningsarbeten. Avtalet gäller fr.o.m den 1 juli 2016.